Trang chủ

Vật liệu XD

Quảng Cáo ADS

Bao bì

Thời trang

Tư vấn

Thú cưng

Ẩm thực

Seo Website

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 28/05/2024 |

Thủ tục đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp

5.0/5 (1 votes)

Đóng mã số thuế là một trong những thủ tục cần phải thực hiện khi doanh nghiệp hoặc các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp khi tiến hành giải thể. Vậy thủ tục đóng mã số thuế như thế nào? Hồ sơ đóng mã số thuế gồm những gì? Các bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm những thông tin về vấn đề này nhé!

Thủ tục đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Trong quá trình hoạt động của mình, có nhiều lý do dẫn đến doanh nghiệp bị giải thể đó là điều không thể tránh khỏi. Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp đó theo ý chí của chủ doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền do không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức nữa.


1.1 Các quy định về giải thể doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp có các quy định về giải thể doanh nghiệp, cụ thể như sau:

a) Lý do giải thể doanh nghiệp

Điều 201, Luật doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp như sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b)  Điều kiện giải thể công ty

Cũng theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2020, quy định doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 
 • Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

1.2  Quy định mức phạt không giải thể công ty

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp giải thể không đúng quy định sẽ được thực hiện theo Điều 36 Nghị định 50/2016/NĐ-CP với các mức xử phạt như sau:

-  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+  Không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể;

+ Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

- Ngoài ra, theo Điều 37 của Nghị định phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

1.3 Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Sau đó thông báo giải thể doanh nghiệp. 

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Thủ tục đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp

Khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện đầy đủ thủ tục đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp tại Cục Thuế /Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2.1 Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế và thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Khi đóng mã số thuế buộc công ty bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….

2.2 Các trường hợp đóng mã số thuế của doanh nghiệp

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;
 •  Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

2.3 Hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp

Hồ sơ đóng mã số thuế được quy định tại Điều 17, Thông tư Số: 95/2016/TT-BTC như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:

 • Quyết định giải thể;
 • Biên bản họp;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

b) Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, hồ sơ gồm:

 • Quyết định giải thể;
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

2.4 Các bước thực hiện đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp theo quy trình như sau

Các bước đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn
 • Bước 2: Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
 • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đóng mã số thuế
 • Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ đóng mã số thuế như đã hướng dẫn ở mục trên.
 • Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan tiếp nhận và xử lí hồ sơ giải thể
 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đóng mã số thuế thì bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
 • Bước 5: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lí hồ sơ đóng mã số thuế

2.5 Thời gian xử lý hồ sơ đóng mã số thuế

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế phải thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động.

Trong thời hạn 03 ngày từ khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế và hải quan phải thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

3. Thủ tục trả con dấu khi giải thể doanh nghiệp

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại đóng mã số thuế tại Chi cục thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Sau đó doanh nghiệp tiếp tục tiến hành thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.


a) Hồ sơ trả dấu khi giải thể doanh nghiệp

 • Công văn trả dấu.
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 • Dấu pháp nhân.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trục tiếp tiến hành trả con dấu).

b) Trình tự thủ tục trả dấu khi giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ như đã hướng dẫn

Bước 2: Người đại diện thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh/thành phố nơi bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sẽ cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi mẫu dấu và tiến hành hủy con dấu của bạn.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết thủ tục trả con dấu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bạn sẽ nhận được biên bản hủy/thu hồi con dấu

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả thì bạn cần phải mang theo con dấu của công ty để nộp lại cho cơ quan công an.

4. Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Nếu bạn đang trong quá trình giải thể công ty mà lo lắng về vấn đề pháp lý, không biết nên bắt đầu từ đâu, cần thực hiện những thủ tục gì thì có thể liên hệ ngay với công ty Tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh với dịch vụ giải thể công ty nhanh, gọn theo đúng quy trình pháp luật.


a) Dịch vụ tư vấn - giải thể doanh nghiệp Tân Thành Thịnh gồm những gì?

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn - giải thể doanh nghiệp trọn gói Tân Thành Thịnh DN sẽ được chúng tôi thay mặt doanh nghiệp giải quyết những vấn đề như:

 • Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục giải thể.
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn cách thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

b) Cam kết dịch vụ

 • Bạn được tư vấn đầy đủ và toàn diện
 • Chi phí giải thể công ty hợp lý và không phát sinh
 • Dịch vụ giải thể công ty cổ phần trọn gói, đạt kết quả như mong muốn với thời gian nhanh chóng

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề thủ tục đóng mã số thuế giải thể doanh nghiệp. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn sẽ có những thông tin hữu ích. Mọi nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

>> Các bạn xem thêm chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Biên tập: Dung Le

BÀI VIẾT LIÊN QUAN