Trang chủ

Vật liệu XD

Quảng Cáo ADS

Bao bì

Thời trang

Tư vấn

Thú cưng

Ẩm thực

Seo Website

Liên hệ

Tin Mới
Saturday, 20/07/2024 |

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

5.0/5 (1 votes)

Trước đây việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần vô cùng khó khăn và phải thực hiện gián tiếp thông qua việc chuyển đổi thành công ty tnhh.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp 2020, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ chủ doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. 

Vậy chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần cần những điều kiện và thủ tục gì? Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần cần những thủ tục gì? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu bài viết này nhé.

1. Chuyển đổi doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với quy mô và sự phát triển của hiện tại của doanh nghiệp thông qua một loại hình doanh nghiệp mới. 


Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, công ty chuyển đổi sẽ được kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ,, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản của công ty chuyển đổi.

1.1 Các loại hình chuyển đổi doanh nghiệp hiện nay

 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại.
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại.
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại.
 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần và ngược lại.
 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và ngược lại.

1.2 Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Việc chuyển đổi loại hình công ty luôn tiềm ẩn sự ảnh hưởng đến người thứ ba (thành viên công ty, đối tác, khách hàng…), do vậy, việc quy định bắt buộc thành viên hoàn thành nghĩa vụ trước khi công ty thực hiện việc chuyển đổi là điều rất quan trọng, cụ thể:

 • Vấn đề an sinh xã hội mà căn bản là vấn đề việc làm của cách thành viên công ty: đảm bảo kế thừa nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Hoàn thành các nghĩa vụ về các khoản nợ, thuế của doanh nghiệp với các đơn vị liên quan. 
 • Quy định bắt buộc thành viên góp vốn hoặc cổ phần hoàn thành nghĩa vụ trước khi công ty thực hiện việc chuyển đổi, tránh gây ảnh hưởng đến người khác.

2. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân đã có thể trực tiếp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ một số điều kiện dưới đây:


2.1 Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

 • Một là, doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện sau đây: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh, tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 • Hai là, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Ba là, chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.
 • Bốn là, chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.2 Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý.
 • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân về việc chuyển đổi công ty.
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 • Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp nhận thừa kế được thực hiện như quy định đối với trường hợp chuyển đổi loại hình tương ứng, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

+/ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

+/ Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty cổ phần được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

+/ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

2.3 Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 199 – Luật Doanh Nghiệp 2020.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 199, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này, đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp cần thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, khắc lại con dấu công ty, hóa đơn VAT, và thông báo với các công ty, đối tác, khách hàng liên quan.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng có những chuyển đổi loại hình giống nhau. Tùy vào định hướng phát triển mà doanh nghiệp cần cơ cấu lại mô hình tổ chức công ty sao cho phù hợp và mang lại những hiệu quả nhất định.


Nếu bạn còn thắc mắc về lựa chọn mô hình chuyển đổi? Bạn đang cần sự tư vấn về các loại hình chuyển đổi doanh nghiệp để có sự lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển? Giải pháp dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Tân Thành Thịnh là sự lựa chọn giúp bạn gỡ rối những khó khăn trên.

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp uy tín tại tphcm. Mọi vấn đề thắc mắc về pháp lý, thủ tục và hồ sơ chuyển đổi sẽ được Tân Thành Thịnh trực tiếp tư vấn và hỗ trợ chính xác – đúng quy định – giảm thiểu mọi rủi ro, mang tới sự hài lòng cho khách hàng.

Đến với Tân Thành Thịnh bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết chia sẻ về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Hi vọng với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ sẽ mang đến cho bạn nhiều giá trị, thông tin hữu ích, và tự tin chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu.

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, thuế và thành lập doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

>> Các bạn xem thêm nên thành lập công ty tnhh hay công ty cổ phần

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Biên tập: Hồng Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN