Trang chủ

Vật liệu XD

Quảng Cáo ADS

Bao bì

Thời trang

Tư vấn

Thú cưng

Ẩm thực

Seo Website

Liên hệ

Tin Mới
Friday, 19/04/2024 |

Người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

5.0/5 (4 votes)

Công ty tnhh 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên như thế nào? Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Hotline: 028 3985 8888 - 0909 54 8888.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

1. Công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Theo Điều 74 – Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty tnhh 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

1.1 Đặc điểm công ty tnhh 1 thành viên

 • Về thành viên công ty: chỉ do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu và điều hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty TNHH 1 thành viên không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, khả năng huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng như: phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào.
 • Chủ sở hữu công ty có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác. Công ty TNHH một thành viên có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp các doanh nghiệp khác.

1.2 Vai trò của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật công ty tnhh 1 thành viên là người đứng đầu công ty và là người thay mặt công ty chịu trách nhiệm pháp lý thông qua từng hoạt động kinh doanh của pháp luật. Bên cạnh đó người đại diện pháp luật phải có kinh nghiệm, năng lực để vận hành và dẫn dắt công ty phát triển vững mạnh. 

Do đó vai trò của người đại diện theo pháp luật cực kỳ quan trọng với mỗi doanh nghiệp. Là “kim chỉ nam” cho đường hướng phát triển của mỗi công ty.

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Người đại diện pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ trong các hoạt động kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp theo quy định. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật để phù hợp với hoạt động phát triển của công ty.

Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên? Cần chuẩn bị những hồ sơ gì cho việc thay đổi người đại diện pháp luật? Cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu nhé

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật khác nhau, tại bài viết này Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn 2 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay là công ty tnhh và công ty cổ phần.

2.1 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty tnhhh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty tnhh trước đó trực tiếp đi nộp.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (nếu sử dụng công ty dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật)

2.2 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật thì bạn cần thực hiện các bước sau đây để thực hiện cập nhật những thay đổi mới nhất về người đại diện của doanh nghiệp.

a) Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc có thể nộp qua mạng.

b) Bước 2: Đợi duyệt hồ sơ và trả kết quả thực hiện thay đổi

Hồ sơ được Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. 

 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở KH&ĐT sẽ cấp giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ bản giấy bổ sung trước khi nhận kết quả nếu trước đó nộp online.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở sẽ yêu cầu bổ sung. Doanh nghiệp sửa đổi theo yêu cầu và nộp lại từ đầu.

3. Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những văn bản không thể thiếu khi thực hiện thay đổi người đại diện của doanh nghiệp. 

Tân Thành Thịnh xin gửi mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên Quý độc giả có thể tham khảo:

Công ty TNHH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/QĐ                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

 THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số … ngày … tháng … năm …,

Căn cứ Điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn ….

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày … tháng … năm và Nghị quyết Hội đồng thành viên số … ngày … tháng … năm,

Căn cứ quyết định số … của Hội đồng thành viên về ………,

Quyết định:

Điều 01. Ông/Bà … thôi giữ chức vụ … và người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH từ ngày … tháng … năm …

Điều 02. Ông/Bà … được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH … từ ngày … tháng … năm …

Điều 03. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 04. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xin trân trọng thông báo tới Quý thành viên công ty, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác của Công ty.

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Như trên                                                                      CHỦ TỊCH

– Lưu: VT       (ký tên, đóng dấu)

 >> Các bạn có thể tải file mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được chủ sở hữu/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị công ty ban hành để làm căn cứ cho việc thay đổi. 

Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên dưới đây để thực hiện bổ sung cho hồ sơ của doanh nghiệp khi cần nhé.

4. Dịch vụ thay đổi người đại diện Tân Thành Thịnh

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và tốn khá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục nếu bạn chưa biết quy trình cũng như cách thực hiện. 

Vì thế dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những giải pháp hàng đầu được nhiều doanh nghiệp sử dụng.

Công ty Tân Thành Thịnh là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng và đảm bảo 100% hoàn tất mọi hồ sơ khi đăng ký. 

Đến với Tân Thành Thịnh bạn sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn mọi vấn đề liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, đồng thời trực tiếp thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp, mỗi mô hình kinh doanh sẽ có những thủ tục khác nhau trong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty. Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu, hạn chế mọi rủi ro và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Vì thế, còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiệp, kế toán, thuế bạn nhé.

3.1 Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Tân Thành Thịnh

 • Bước 1: Tiếp nhận thông  tin và yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bước 2: Tư vấn, giải đáp và đề xuất giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp
 • Bước 3: Trực tiếp soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bước 4: Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan ban ngành để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Bước 5: Nhận giấy phép kinh doanh cập nhật thay đổi người đại diện theo pháp luật mới (trong vòng 3 ngày kể từ khi hồ sơ hợp lệ)
 • Bước 5: Thực hiện thay đổi và cập nhật toàn bộ các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện pháp luật để giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào vận hành, hoạt động kinh doanh trở lại.

3.2 Cam kết dịch vụ Tân Thành Thịnh

Khi sử dụng các dịch vụ tại Tân Thành Thịnh bạn sẽ hoàn toàn an tâm và hài lòng bởi chúng tôi luôn cam kết:

 • Không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
 • Đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là những thông tin bài viết về thay đổi người đại diện theo pháp luật, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn. Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một công ty dịch vụ uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

Với kinh nghiệm hơn 19 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi khách hàng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

>> Các bạn xem thêm nên thành lập công ty tnhh hay cổ phần

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

Biên tập: Alex Seoer

BÀI VIẾT LIÊN QUAN