Trang chủ

Vật liệu XD

Quảng Cáo ADS

Bao bì

Thời trang

Tư vấn

Thú cưng

Ẩm thực

Seo Website

Liên hệ

Tin Mới
Tuesday, 28/05/2024 |

Vốn điều lệ công ty tnhh là gì?

5.0/5 (1 votes)

Vốn điều lệ công ty tnhh là là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Vốn điều lệ công ty tnhh là gì

Vậy vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên là gì? Vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên là gì? Các quy định về góp vốn điều lệ công ty tnhh là gì? Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh? Giảm vốn điều lệ công ty tnhh là như thế nào? Cùng Tân Thành Thịnh tìm câu trả lời cho mình ngay tại bài viết dưới đây nhé.

1. Vai trò vốn điều lệ công ty tnhh

Vốn điều lệ công ty tnhh là tài sản ban đầu của doanh nghiệp khi thành lập. Và chúng có thể được thay đổi tăng hoặc giảm dựa vào quá trình hoạt động kinh doanh. Khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền.

1.1 Vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu doanh nghiệp cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp và được ghi trong điều lệ công ty. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên cũng hoàn toàn do một cá nhân hoặc tổ chức góp vào.

Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên như sau:

>> Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu: 

 • Mô hình thứ nhất: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
 • Mô hình thứ hai: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đôc và Kiểm soát viên.

>> Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu: 

Cơ cấu tổ chức bao gồm Chủ tích công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.2 Vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty (từ 2 thành viên trở lên) tại thời điểm khi mới thành lập doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên trở lên gồm có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

1.3 Vai trò quan trọng của vốn điều lệ công ty tnhh

 • Vốn điều lệ công ty tnhh cho ta biết đó là tổng mức vốn đầu tư đăng ký ban đầu của tất cả thành viên vào công ty để dự tính hoạt động.
 • Là cơ sở xác lập địa vị pháp lý của doanh nghiệp khi mới thành lập.
 • Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật.
 • Là cơ sở để phân chia lợi nhuận khi kinh doanh. Đồng thời cũng là căn cứ để sẻ chia rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
 • Thể hiện tính bền vững, phát triển của doanh nghiệp từ đó tạo sự tin tưởng cho đối tác, chủ nợ, mở ra cơ hội phát triển kinh doanh.

>> Các bạn xem thêm : So sánh công ty tnhh 1 và 2 thành viên

2. Các quy định về góp vốn điều lệ công ty tnhh

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ công ty tnhh tối thiểu hoặc tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường. Sau đây là các quy định về góp vốn điều lệ của công ty tnhh.


2.1 Quy định về tài sản góp vốn điều lệ công ty tnhh

Theo quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 thì các loại tài sản góp vốn điều lệ công ty tnhh có thể gồm:

 • Tiền Việt Nam.
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 • Vàng.
 • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật.
 • Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty mà thành viên góp vào để tạo thành vốn của công ty theo quy định của pháp luật.

2.2 Thời hạn góp vốn điều lệ công ty tnhh là bao nhiêu?

Thời hạn góp vốn điều lệ cụ thể của từng loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Đối với công ty TNHH 1 Thành viên: thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: thời hạn góp vốn là 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết.
 • Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.
 • Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo quy định.

3. Tăng vốn điều lệ công ty tnhh là như thế nào?

Tăng vốn điều lệ công ty tnhh là việc tăng vốn, bổ sung vốn điều lệ trong quá trình hoạt động phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với loại hình công ty tnhh là việc tăng vốn điều lệ xảy ra thường xuyên.


3.1 Tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Tăng vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên là hình thức chủ sở hữu công ty tự huy động hoặc đầu tư góp vốn thêm để bổ sung, hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

Sau khi tăng vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia. 

Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục kê khai thuế môn bài theo quy định.

3.2 Tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Tương tự công ty tnhh 1 thành viên thì công ty tnhh 2 thành viên cũng có thể tăng vốn trong quá trình kinh doanh.

Vậy tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên là hình thức tăng vốn góp của các thành viên để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỉ lệ thương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty ban đầu khi mới thành lập.

Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty. Việc tăng vốn điều lệ phải được sự nhất trí của các thành viên. Và khi thực hiện tăng vốn điều lệ công ty phải thực hiện công bố thông tin và kê khai thuế môn bài.

3.3 Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh gồm 3 bước sau:

 • Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tăng vốn điều lệ Công ty TNHH.
 • Bước 2: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH.
 • Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài.

3.4 Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tnhh

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tnhh gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Biên bản của Đại Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH.
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ hồ sơ thực hiện rất phức tạp, để giúp quý khách hàng hoàn tất thủ tục thay đổi tăng hoặc giảm vốn điều lệ nhanh chống, hãy sử dụng gói dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tư vấn dịch vụ doanh nghiệp Tân Thành Thịnh cung cấp uy tín và chất lượng.

GỌI NGAY TÂN THÀNH THỊNH: 0909.54.8888 - 028.3985.8888 TÂN THÀNH THỊNH LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG

4. Giảm vốn điều lệ công ty tnhh là như thế nào?

Trong quá trình kinh doanh, vốn điều lệ công ty tnhh cũng có thể thay đổi và giảm trừ. Sau đây là các điều kiện giảm vốn điều lệ của công ty tnhh.


4.1 Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

 • Hoàn trả lại một phần vốn góp trong tổng số vốn điều lệ của công ty nếu công ty TNHH một thành viên đã hoạt động liên tục trong vòng tối thiểu 02 năm kể từ ngày bắt đầu đăng ký doanh nghiệp và phải bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu công ty không góp đúng và góp đủ tài sản vào vốn điều lệ như cam kết khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trong thời gian 90 ngày, tính từ ngày nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp.

4.1 Trường hợp giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

4.3 Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh gồm 3 bước sau:

 • Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ.
 • Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài.

4.4 Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên, 2 thành viên

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty tnhh gồm có:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH.
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. 

Trên đây là những thông tin về bài viết vốn điều lệ công ty tnhh, hi vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì về vấn đề này hoặc các vấn đề khác liên quan đến kế toán, thuế, thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thay đổi vốn điều lệ hãy liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc đồng hành hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, uy tín, chất lượng tại TPHCM, cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế mọi rủi ro.

Ngoài việc tư vấn những vấn đề quan trọng về pháp lý trước khi thành lâp công ty, Tân Thành Thịnh hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động.

Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh được chọn lọc kỹ, có năng lực chuyên môn cao, luôn nhạy bén trong việc cập nhật những thay đổi mới nhất từ các thông tư, nghị định, giúp khách hàng đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

3.1 Quy trình tiếp nhận

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng.

Bước 2: Tư vấn khách hàng về mọi vấn đề liên quan đến pháp lý và quyền lợi, nghĩa vụ thành lập công ty.

Bước 3: Chuẩn bị những giấy tờ liên quan, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.

Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập công ty.

Bước 5: Đại diện doanh nghiệp thực hiện hoàn tất cả thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6: Đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh sau khi thành lập công ty.

3.2 Cam kết, chính sách

Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi chúng tôi luôn cam kết:

Thời gian thực hiện nhanh chóng.

Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Hỗ trợ tư vấn chi tiết các thông tin quan trọng, cần thiết khi thành lập doanh nghiệp như: đặt tên công ty không trùng lặp, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp….. theo đúng quy định pháp luật.

Soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan ban ngành.

Hỗ trợ doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia, khắc con dấu công ty và công khai mẫu dấu đúng quy định và thời gian sau khi thành lập doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao? Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ khi có nhu cầu thành lập công ty tại quận 2 nhé.

Các bạn xem thêm thành lập công ty có cần bằng cấp không

 • Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh
 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com 

Biên tập: Hồng Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN